6 lutego 2018

Zapraszamy do współpracy!!!

Często w naszej pracy wymyślamy nietuzinkowe inicjatywy, których próżno szukać w podstawie programowej. Takie, które u Waszych dzieci budzą największy zachwyt, a nam sprawiają najwięcej frajdy i unoszą nas kilka metrów nad ziemię. Jedynym, co nas na ziemi trzyma są środki finansowe potrzebne do realizacji takich inicjatyw, a konkretnie ich brak. Takich działań nie da się wpisać w standardowy wniosek do ministerstwa.

Dlatego pod koniec czerwca br. zarejestrowane zostało stowarzyszenie o nazwie tożsamej z nazwą naszej placówki, tj. Stowarzyszenie „Tęczowa Szósteczka”. Stowarzyszenie dopiero „raczkuje”,  a ma za zadanie m.in.:

1.wspierać rozwój dzieci i ukierunkowywać go zgodnie z ich wrodzonym potencjałem,

2. integrować środowisko osób związanych z przedszkolem,

3. wspierać finansowo działania przedszkola poprzez pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na działalność Przedszkola w formie m.in. grantów, oraz pomoc w zdobywaniu funduszy na remonty, modernizacje, dodatkowe działania edukacyjne, itd.

Stowarzyszenie ma skupiać przyjaciół przedszkola, dlatego też bardzo serdecznie zapraszamy do grona wszystkich tych, którym zależy na skutecznym działaniu naszej placówki (rodziców, dziadków, byłych wychowanków, społeczników). Wiemy, że mamy wielu przyjaciół. Niejednokrotnie pokazali Państwo jak bardzo los naszej placówki leży Wam na sercu. 

Członek stowarzyszenia nie musi robić wiele, wystarczy, że

-wypełni krótką deklarację członkowską (druk jest dostępny również w sekretariacie, resztą zajmiemy się my),

-będzie raz w roku uczestniczyć w walnych zebraniach (lub upoważni innego członka stowarzyszenia do głosowania w swoim imieniu),

-wpłaci raz do roku symboliczną składkę członkowską na konto stowarzyszenia. Składka członkowska przyjęta na zebraniu założycielskim jest symboliczna (1 zł za każdy miesiąc, tj. 12 zł na rok). Składki przeznaczone zostaną m.in. na opłacenie ewentualnych usług księgowej, ale chcielibyśmy uzbierać także środki np. na wkłady własne potrzebne przy składaniu niektórych wniosków.

Każdy z Państwa może również wpłacić dobrowolną darowiznę na rzecz stowarzyszenia (nr konta Bank Spółdzielczy w Krapkowicach o numerze: 08 8884 0004 2001 0034 5895 0001).