14 czerwca 2017

Komunikat Komisji Rekrutacyjnej

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na rok szkolny 2017/2018 została ogłoszona na tablicy ogłoszeń w holu Przedszkola Publicznego nr 6 dnia 13 czerwca 2017 r.

Prosimy rodziców o pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola w dniach 15.06.2017 r. do 23.06 2017 r.