4 maja 2017

Komunikat Komisji Rekrutacyjnej

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 została ogłoszona na tablicy ogłoszeń w holu Przedszkola Publicznego nr 6 dnia 4 maja 2017 r.