20 kwietnia 2017

Komunikat Komisji Rekrutacyjnej

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia na rok szkolny 2017/2018 została ogłoszona na tablicy ogłoszeń w holu Przedszkola Publicznego nr 6 dnia 20 kwietnia 2017 r.

Prosimy rodziców o pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola w dniach 21.04.2017 r. do 28 kwietnia 2017 r.