26 listopada 2015

Zajęcia z języka angielskiego

Zajęcia 24.11 oraz 26.11

Ojej! Jak Patch się wierci i zrzuca wszystkich z łóżka! Na zajęciach utrwalamy naszą piosenkę „I love you”. Poznajemy również nową piosenkę „Five In the bed song”. Uczymy się liczyć do pięciu. a także poznajemy różnicę pomiędzy „in” (do środka) i „out (na zewnątrz). By utrwalić liczby, tańczymy do muzyki „Musical fingers”.

Słowa i zwroty, które pojawiły się podczas zajęć:

one, two, three, four, five – jeden, dwa, trzy, cztery, pięć
(Sister) falls out – (Siostra) wypada
Roll over – Przesuń się/Przeturlaj się
(Five) in the bed – (Pięcioro) w łóżku
Count – Policz
Patch says… – Patch mówi
bed – łóżko
I love you – Kocham cię
Goodnight – dobranoc
Come In – Wejdź
Where’s (Daddy)? – Gdzie jest (tata)?
Here I am! – Tutaj jestem!

 
Domowa zabawa z językiem angielskim

Wskocz i wyskocz
Poproś dziecko, by wskakiwało i wyskakiwało ze swojego łóżka w zależności od tego, co powiesz. Mów na przemian „in” i „out’. Możesz również dodać do każdego polecenia „quickly” lub „slowly”, wtedy dziecko powinno ruszać się szybko albo bardzo powoli.